guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

โรคพิษสุนัขบ้า-นครอุบล-02.jpg

วันที่ 4 เมษายน 2566 เทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ฟรี!!

โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อใช้บริการได้ที่ งานสัตวแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่วงศ์ธรรม ถนนสุริยาตร์ บริการได้ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าวัคซีนจะหมด

"สุนัขปลอดโรค คนปลอดภัย ชุมชนเป็นสุข"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสัตวแพทย์ 
โทรศัพท์ 045-255044