guideubon

 

พิธีสมโภชพุทธาภิเษก พระเจ้าใหญ่มิ่งมงคลอุบลเทพนิมิต

สมโภชพระเจ้าใหญ่-วัดพลแพน-01.jpg

เนื่องด้วยคณะสงฆ์ และอุบาสก-อุบาสิกา ชุมชนวัดพลแพน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี ได้ลงรักปิดทอง องค์พระเจ้าใหญ่มิ่งมงคลอุบลเทพนิมิต ซึ่งมีอายุครบ 108 ปี เป็นพระประธานในอุโบสถ จึงเป็นเหตุได้มีการประชุมระหว่างคณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา ชุมชนวัดพลแพน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการสมโภชพุทธาภิเษก องค์พระเจ้าใหญ่มิ่งมงคลอุบลเทพนิมิต ในวันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (แรม 5 ค่ำ เดือน 3)

พระเจ้าใหญ่มิ่งมงคล-วัดพลแพน-02.jpg

กำหนดการ
เวลา 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี บวชชีพราหมณ์
เวลา 19.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 20.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
โดย พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 21.00 น. พราหมณ์บวงสรวงเทพเทวา อ่านโองการบวงสรวงสมโภชพุทธาภิเษก
เวลา 21.30 น. พิธีสวดสมโภชพุทธาภิเษก คณะบัณฑิตพราหมณ์ นำสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ, ธรรมคุณ, สังฆคุณ อิติปิโส 108 จบ, บทชินบัญชร, บทบารมี 30 ทัศ, บทสวดนพเคราะห์ , บทสะเดาะเคราะห์, บทต่ออายุ ตลอดทั้งคืน

ภายในงานมีกิจกรรมมีการออกโรงทาน เสี่ยงเชียมชี หมอลำชิ่ง และแข่งขันตะกร้อ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสมโกชพุทธาภิเษก องค์พระเจ้าใหญ่มิ่งมงคลอุบลเทพนิมิต เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว บุญกุศลบารมีนี้ จักบังเกิดเป็นความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน ให้ท่านสมปรารถนาสำเร็จดั่งใจหวัง ด้วยเทอญ

พระเจ้าใหญ่มิ่งมงคล-วัดพลแพน-01.jpg

ประวัติพระเจ้าใหญ่มิ่งมงคลอุบลเทพนิมิต วัดพลแพน อ.เมืองอุบลฯ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511