guideubon

 

จราจรอุบลฯ ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป เดินรถในชั่วโมงเร่งด่วน

จราจรอุบล-ห้ามรถบรรทุก-01.jpg

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พลตำรวจตรี สถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดอุบลราชธานี ออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เดินรถในชั่วโมงเร่งด่วน

ด้วยปัจจุบันในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในห้วงเวลาเร่งด่วน จะมีรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป วิ่งรับ - ส่งของ ตามร้านค้าปลึก, ร้านค้าส่ง, ร้านอาหาร และสถานบริการทั่วไป โดยจะจอดรถในลักษณะซ้อนคัน และกีดขวางการจราจร ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในชั่วโมงเร่งด่วนทั่วไป เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ไม่สะดวก ปลอดภัย น่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และกรณีเกิดอุบัติเหตุจะทำปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น

จึงได้ออกประกาศข้อบังคับ ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เดินรถในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี, เทศบาลตำบลอุบล, เทศบาลตำบลขามใหญ่, เทศบาลเมืองแจระแม, เทศบาลตำบลปทุม, องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย, องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ห้วงเวลาเร่งด่วน คือ 07.00-09.00 น. และห้วงเวลา 16.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีถุนายน 2565 เป็นตันไป

จราจรอุบล-ห้ามรถบรรทุก-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511