guideubon

 

พิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดป่านานาชาติ

วัดป่านานาชาติ-ฝังลูกนิมิต-01.jpg

กำหนดการ
พิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดป่านานาชาติ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ.2565

วัดป่านานาชาติ-ฝังลูกนิมิต-02.jpg

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565
07.30 น. พุทธศาสนิกชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
10.00 น. พิธีเปิดงานฉลองอุโบสถ-พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาปีดทองลูกนิมิต
18.00 น. สัญญาณระฆัง-รวมนั่งสมาธิ-สวดมนต์ทำวัตรเย็น
20.00 น. สมาทานศีล-ปฐมนิเทศ (เปิดงาน) ฟังพระธรรมเทศนา
โดย พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พักตามอัธยาศัย

วัดป่านานาชาติ-ฝังลูกนิมิต-03.jpg

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565
03.00 น. สัญญาณระฆัง-รวมนั่งสมาธิ-สวดมนต์ทำวัตรเช้า
08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-พระสงฆ์ให้พร
13.00 น. นั่งสมาธิ-ฟังพระธรรมเทศนา-ปฏิบัติธรรม
18.00 น. สัญญาณระฆัง-รวมนั่งสมาธิ-สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ฟังธรรมเทศนาโดย พระเดชพระคุณพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
19.00 น. คณะสงฆ์รวมประกอบพิธีสังฆกรรมสวดถอนสีมา
มรรคนายกอารารนาพระปริตร-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
21.00 น. ฟังธรรมเทศนาจากพระเถรานุเถระ

วัดป่านานาชาติ-ฝังลูกนิมิต-04.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
03.00 น. สัญญาณระฆัง-รวมนั่งสมาธิ-สวดมนต์ทำวัตรเช้า
07.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-พระสงฆ์ให้พร
10.00 น. พิธีตัดลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
13.00 น. พิธีอุปสมบทฤกษ์ชัยอุโบสถวัดป่านานาชาติ
เป็นอันเสร็จพิธี

ขอบคุณภาพจาก คุณ สุขสันติ์ แก้วสง่า

วัดป่านานาชาติ-ฝังลูกนิมิต-05.jpg

ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติของโรงทานและเครื่องดื่ม

1. ทางวัดมีนโยบายในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือในการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งดใช้โฟมและแก้วพลาสติกอย่างเด็ดบาด เนื่องจากย่อยสลายไม่ได้ และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และช่วยลดภาวะโลกร้อน

2. ขอความร่วมมึอในการเตรียมอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว มาออกโรงทาน กรณีที่ญาติธรรมจำเป็นต้องประกอบอาหารที่วัด ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารมาเอง รวมทั้งเตรียมภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใส่อาหารที่จะแลกให้เพียงพอด้วย

3. ขอความร่วมมือโรงทานที่มีความประสงค์จะนำลาหารถวายคณะสงฆ์ กรุณาแจ้งคณะธรรมอาสา เพื่อจัดเตรียมภาชนะไว้ให้ และบรรจุอาหารในภาชนะที่ปิดผาเรียบร้อย (หรือ wrap) ทางคณะฯ จะนำรถมารับอาหาร (ในเวลา 07.00 น) จากโรงทานที่แจ้งความประสงค์ไว้

4. กำหนดเวลา เปิด-ปิดโรงทานอาหาร และเครื่องดื่ม
โรงทานอาหาร :
รอบเช้า 07.00- 09.30 น.
รอบกลางวัน 11.00 - 13.30 น.
รอบเย็น 17.00 - 19.30 น.
โรงทานเครื่องดื่ม : มีตลอดวัน

5. ขอความร่วมมือโรงทาน งดใช้อุปกรณ์เครื่องครัวไฟฟ้า เนื่องจากอาจทำให้กระแสไพฟ้าขัดข้อง

6. ผู้ประกอบอาหารบริเวณโรงทาน ควรใส่ชุดที่รัดกุม สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ควรสวมหน้ากากตลอดเวลาที่บระกอบอาหาร

7. ห้ามจำหน่ายสินค้าในบริเวณวัด

8. ห้ามเริ่ยไรเงินภายในเขตวัด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาดได้ที่กองอำนวยการ และจุดรับบริจาค

9. จัดให้มีจุดล้างมือ หรือ แอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ

10 แนวปฏิบัติของโรงทาน มีดังนี้
- ทางวัดป่านานาชาติจะจัดเตรียมจุดล้างภาชนะให้กับญาติธรรมอย่างเพียงพอ
- ขอความร่วมมีอในการใช้ภาชนะใบเดียวในการรับอาหารจากโรงทาน เพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน และสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมาก

** หากโรงทานใด ต้องการใช้กระทงใบตอง กรุณาแจ้งทีมธรรมอาสาไว้ล่วงหน้า **