guideubon

 

จากศรีสะเกษจะมาอุบลฯ มาอย่างไร !?

ศรีสะเกษ-อุบล-01.jpg

จากศรีสะเกษจะมาอุบลฯ มาอย่างไร !?

เส้นทางที่ 1 จากศรีสะเกษมาตามเส้นทาง 226 จนถึงแยกกันทรารมย์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเส้น 2085 จนถึงแยกหนองงูเหลือม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 2178 (เส้นสำโรง) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 231 ขับต่อไป ผ่านบ้านบัวเทิง จนถึงแยกกุดลาด เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองอุบลฯ

เส้นทางที่ 2 จากศรีสะเกษ มาทางถนนเส้น 2111 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 24 ถึงแยกบ้านจาน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 2085 จนถึงแยกหนองงูเหลือม เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน 2178 (เส้นสำโรง) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 231 ขับต่อไป ผ่านบ้านบัวเทิง จนถึงแยกกุดลาด เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองอุบลฯ

Cr. ข้อมูล กรมทางหลวง ณ วันที่ 7 ก.ย.65

ศรีสะเกษ-อุบล-02.jpg

ศรีสะเกษ-อุบล-03.jpg