guideubon

 

6 สิงหาคมนี้ มีสอบ ก.พ. เขตเทศบาลนครอุบล ระวังการจราจรติดขัด

สอบ-กพ-6สค60-02.jpg

สำนักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (รอบที่ 2) ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในพื้นที่ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวนมาก ใน 5 สนามสอบ ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะครุศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์)

2. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

3. โรงเรียนนารีนุกูล

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ศรีปทุม)

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการจราจรในพื้นที่ใกล้สนามสอบทั้ง 5 แห่ง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

สอบ-กพ-6สค60-03.jpg

สอบ-กพ-6สค60-04.jpg