guideubon

 

เตรียมเปิดตลาดนัดโค-กระบือ อ.เขมราฐ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด

ตลาดนัดโคกระบื้อ-01.jpg

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ ส.อบจ.อุบลฯ เขต 1 อ.เขมราฐ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ภาวะโควิด-19 แพร่ระบาดช่วงสองปีที่ผ่านมา พบว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้ส่งออกโค-กระบือตามแนวชายแดน ต่างได้รับผลกระทบเพราะส่งออกไม่ได้ เนื่องจากลาวปิดพรมแดนหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิดจากไทย

ในวันที่ 2 พ.ค.2565 นี้ ที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จะมีการเปิดตลาดนัดโคกระบืออีกครั้ง ที่บ้านหนองหว้า หมู่12 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ ซึ่งตลาดนัดแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ซื้อขายโคกระบือมีชีวิต เพื่อให้เกษตรกรและพ่อค้าในพื้นที่ ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเสรี ซึ่งจะเอื้อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในพื้นที่เขมราฐ และพื้นที่ใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้เดิมที่ทราบว่าลาวมีโควต้าส่งโคให้กับจีนปีละ 5 แสนตัว ซึ่งทำให้พ่อค้าและเกษตรกรไทยได้รับอานิสงค์นี้ไปด้วย แต่ทว่าเมื่อโควิดระบาดจนไม่สามารถส่งออกโคกระบือไปยัง สปป.ลาว ได้ ทำให้พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อโคกระบือเพื่อส่งออกไปยังลาว ได้รับผลกระทบมากพอสมควร

การเปิดตลาดนัดโคกระบือในพื้นที่เขมราฐได้อีกครั้งก็นับว่า เป็นมิติที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้พอสมควร ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนและอาชีพภาคการปศุสัตว์กระเตื้องหรือตื่นตัวขึ้นอีกครั้ง และเมื่อใดที่ลาวสามารถเปิดพรมแดนจนทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าไปขายได้ก็จะทำให้การค้าขายโคกระบือมีชีวิตระหว่างไทย-ลาวเติบโตขึ้นอีกครั้ง

ด้าน สุวิทย์ แก้วกล้า นายกเทศมนตรีตำบลหนองผือ อ.เขมราฐ กล่าวว่า เดิมตลาดนัดโคกระบือแห่งนี้ มีการเปิดทำการซื้อขายมาหลายปี ซึ่งสร้างเม็ดเงินให้สะพัดในพื้นที่ได้มากพอสมควร แต่พอมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้ตลาดนัดโคกระบือต้องปิดตัวลงตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดรอบแรก กระทั่งล่าสุด ถึงจะเริ่มทำการเปิดตัวใหม่อีกครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ประชาชนที่ทำอาชีพด้านนี้ลืมตาอ้าปากได้

ตลาดนัดโคกระบือเขมราฐ มีการทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนโคกระบือกันไม่ต่ำกว่า 200-300 ตัวต่อนัด ในทุกวันจันทร์เช้าของสัปดาห์ ซึ่งก่อนหน้านี้สามารถใช้เป็นแหล่งซื้อขายเชื่อมโยงกับการส่งออกโคกระบือมีชีวิตไปยัง สปป.ลาว ได้เป็นอย่างดี แต่พอมีภาวะโควิดระบาดตลาดโคกระบือในแถบนี้ก็ถูกปิดไปโดยปริยาย ในขณะที่ผลกระทบโดยตรงของพ่อค้าโคกระบือในฝั่งไทยหลังจากเจอภาวะโควิด19 ก็ไม่สามารถส่งออกโคกระบือไปยังลาวได้อีกต่อไป เนื่องจากชายแดนลาวไม่เปิดรับพรมแดน ส่งผลให้โคกระบือของผู้ค้าโคกระบือไทยตามแนวชายแดนเขมราฐมีโคกระบือตกค้างเนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้เป็นจำนวนมาก

การเปิดตัวตลาดนัดโคกระบือที่บ้านหนองหว้า ต.หนองผือ อ.เขมราฐ ครั้งใหม่นี้ จึงนับเป็นเรื่องดีที่จะกระตุ้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าสินค้าประเภทโคกระบือในพื้นที่ได้อีกครั้ง ทั้งนี้จนกว่าลาวจะสั่งเปิดพรมแดนและการส่งออกโคกระบือของไทยเป็นไปอย่างคึกคักอีกครั้ง