guideubon

 

เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ’61 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-02.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายทางวิชาการ การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การแข่งขันพูด การวาดภาพ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย

ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของนักศึกษา คณาจารย์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sciweek.ubru.ac.th

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-03.jpg

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-04.jpg

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-05.jpg

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-06.jpg