guideubon

 

เชิญร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ 2 เม.ย.59

บริจาคโลหิต-สมเด็จพระเทพ-03.jpg

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิจ เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

บริจาคโลหิต-สมเด็จพระเทพ-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เชิญบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ณ กลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต ชั้น 2 อาคารหม่อมเจียงคำ เวลา 09.00-18.00 น. ผู้บริจาคโลหิตรับเสื้อยืดเป็นของที่ระลึก

บริจาคโลหิต-สมเด็จพระเทพ-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511