guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดฉีดวัคซีนกรณีพิเศษ เทศกาลสงกรานต์

ฉีดวัคซีนโควิด-เทศกาลสงกรานต์-01.jpg

"ชวนคนที่ท่านรักมารับวัคซีนกระตุ้นตามรอบ เพื่อลดการป่วยหนักที่ต้องเข้าโรงผยาบาล"

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น กรณีพิเศษ เทศกาลสงกรานต์ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ ตรงข้ามบิ๊กซี อุบลราชธานี

ทุกเข็ม เลือกได้ Astra Pfizer (ตามเงื่อนไข)
พิเศษ มีวัคซีน Moderna 140 เข็ม เฉพาะวันนี้เท่านั้น!!!

อายุ 5-11 ปี
เข็มที่ 1 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 8 สัปดาห์

อายุ 18 ปี ขึ้นไป
เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือน
เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 4 อย่างน้อย 4 เดือน
>> วัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น ฉีดครึ่งโดสได้ ตามดุลพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของผู้รับวัตขึ้น

อายุ 12-17 ปี ขึ้นไป
เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 4-6 เดือน
ฉีด mRNA โดสมาตรฐาน

ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 หลังติดเชื้อ 3 เดือน ฉีดวัคซีนตามหลักการเดียวกับโควิด 19 ผู้ไม่เคยติดเชื้อ