guideubon

 

จองด่วน !!! หนังสือที่ระลึก 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี

หนังสือ-ใต้ร่มพระบารมี-60-ปี-02.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" โดยเชิญชวนชาวอุบล จำนวน 60,000 คน ร่วมฟ้อนรำถวาย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การจัดงานมีความสมบูรณ์ที่สุด จังหวัดจึงได้จัดทำหนังสือที่ระลึก ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย พระราชประวัติ ภาพพระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ อุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ.2498 -2536 ข้อมูลบุคคลและประชาชนที่เคยเฝ้ารับเสด็จฯ และผู้เกี่ยวข้อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และภาพกิจกรรมการฟ้อนรำ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"

หนังสือที่ระลึก "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" จัดว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าแห่งปี ไกด์อุบลขอแนะนำให้ชาวอุบล หามาเก็บไว้ประจำทุกบ้านครับ เป็นหนังสือปกแข็ง พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม หนา 200 หน้า ราคาเพียงเล่มละ 900 บาท คาดว่าจะพิมพ์ตามยอดสั่งจองเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-243603 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-9565330

หนังสือ-ใต้ร่มพระบารมี-60-ปี-03.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฏรที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 และเสด็จพระราชดำเนินอีกหลายครั้ง ดังนี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2505 เสด็จฯ เยี่ยมทหารมิตรประเทศที่อุบลราชธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2506 เสด็จฯเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่ 28

วันที่ 29 มีนาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินยกช่อฟ้า และตัดลูกนิมิตผูกพัทธสีมา พระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) 

ชาวอุบลฟ้อนรำ-ในหลวงเสด็จอุบล-01.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2512 ได้เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และได้ทรงเสด็จฯ เยี่ยมวัดศรีอุบลรัตนาราม อีกครั้งหนึ่ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิรินธร และโรงไฟฟ้าลำโดมน้อย แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานี

ชาวอุบลฟ้อนรำ-ในหลวงเสด็จอุบล-03.jpg

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ชาวอุบลฟ้อนรำ-ในหลวงเสด็จอุบล-04.jpg

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานธงประจำรุ่น ลูกเสือชาวบ้าน และทรงเปิดค่ายลูกเสือที่บ้านนาแวง บ้านนาหินโหง่น บ้านนาทราย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี