guideubon

 

ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ใจอาสา-บริจาคโลหิต-สมเด็จพระเทพ.jpg

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

2 เมษายน 2558 (มีของที่ระลึกแจกตลอดทั้งเดือน หรือจนกว่าของจะหมด)

บริจาคได้ที่.... กลุ่มงาน๔นาคารเลือดฯ ชั้น 2 ตึกผ่าตัดพยาธิ อาคารหม่อมเจียงคำ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ทุกวัน ไม่เว้นวัดหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.