guideubon

 

เชิญร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ 6 หมื่นคน

ขบวนฟ้อนรำ-หกหมื่นคน--อุบล-น้ำดื่ม1.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ร่วมจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี" ขึ้นในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จะมีการฟ้อนรำเทิดพระเกียรติฯ โดยชาวอุบลฯ จำนวน 60,000 คน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 80,000 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนชมรม สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน เอกชนและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนน้ำดื่ม สามารถนำน้ำสนับสนุนได้ที่จุดให้บริการน้ำดื่มทุกจุด ในบริเวณการจัดงาน หรือที่โทร. 089-4234378 หรือโทร. 085-3135115