guideubon

 

การแข่งขันโปงลางคอนเทสต์ รอบชิงชนะเลิศ 6 ธ.ค.58

โปงลางคอนเทสต์-13.jpg

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการด้านดนตรีโปงลางให้แพร่หลาย รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนได้แสดงทักษะฝีมือทางด้านดนตรี และรู้จักใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต

ขอเชิญชมการประกวด “โปงลางคอนเทสต์ 2558” รอบชิงชนะเลิศ โดยมีวงโปงลางที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

- วงโปงลางมณีศิลป์
- วงโปงลางม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
- วงโปงลางโรงเรียนนาจะหลวย
- วงโปงลางโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- วงโปงลางดอกแคหวาน โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
- วงโปงลางโรงเรียนเดชอุดม 

และพบกับการประชันของสองขั้วดนตรี "Buddha Bless VS วงโปงลางสังข์เงิน" วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณลานร้อยพันธุ์บัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป