guideubon

 

คำน้ำแซบจัดกิจกรรมแข่งเรือหาปลา ลอยกระทง 6 พย.57

ลอยกระทง-คำน้ำแซบ-วาริน-อุบล-01.jpg

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดกิจกรรมแข่งเรือหาปลาและประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณคลองคำนางรวย ตรงข้าม รพ.วารินชำราบ มีกิจกรรมมากมาย ดังนี้

กิจกรรมภาคเช้า ชมการแข่งขันพายเรือหาปลาใน และการแข่งขันมวยทะเล

ภาคกลางคืน ชมการประกวดนางนพมาศ รุ่นเยาวชน และผู้สูงวัยในตำบล และการประกวดกระทง จากหมู่บ้านในตำบลคำน้ำแซบ

ผู้สนใจขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ณ คลองคำนางรวย เข้าทาง ตรงข้าม รพ.วารินชำราบ