guideubon

 

อุบลราชธานี เปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรี!!!!

memmogram-01.jpg

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนสตรีที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรี!!!! ระหว่าง 3-18 มีนาคม 2565

วันที่ดำเนินการ สถานที่ให้บริการ
วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 อ.ม่วงสามสิบ
วันที่ 7-9 มีนาคม 2565 อ.เขมราฐ
วันที่ 10-11 และ 14-15 มี.ค.65 อ.สว่างวีระวงศ์
วันที่ 16- 18 มีนาคม 2565 อ.น้ำยืน

- บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น
- ตรวจยืนยันด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
- ชมนิทรรศการเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมภัยเงียบของสตรี

รับจำนวนจำกัด เพียงวันละ 80 คนเท่านั้น
สนใจติดต่อ โทร.061-9056809

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
สำนักงานสารารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี