guideubon

 

ตรวจโควิดฟรี! กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่เข้าไปสถานที่เสี่ยง ตามประกาศจังหวัดอุบลฯ

ตรวจโควิดฟรี-กลุ่มเสี่ยง-01.jpg

วันที่ 21 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งกลุ่มเสี่ยง หรือผู้เข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับการตรวจโควิด-19 ได้ ฟรี!!

ในวันที่ 22-31 มกราคม 2565
ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

โดยเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเพื่อเข้ารับการตรวจ (ไม่เสียค่าบริการ)