guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ แจ้งสถานที่เสี่ยง ร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาล

EOC-COVID-19-ร้านค้าสวัสดิการ-01.jpg

วันที่ 3 มกราคม 2565 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่ไปใช้บริการ ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 เวลา 15.00 - 24.00 น. และ วันที่ 1 ม.ค. 2565 เวลา 15.00 - 20.30 น. ให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน สวมกากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย เหงื่อออกมากเวลากลางคืน แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

หมายเหตุ : ร้านค้าฯ และทีมโรงพยาบาลได้ดำเนินการทำความสะอาดและกักตัว กลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511