guideubon

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล จัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ-ราชภัฏอุบล700.jpg

ชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเตรียมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถสมัครเข้าอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2558

โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 3220 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558