guideubon

 

หน่วยฉีดวัคซีน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ แจ้งวันให้บริการเดือนธันวาคม

วันให้บริการ-ธันวาคม-01.jpg

หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แจ้งวันเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2564

ในวันที่ 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24 ธันวาคม 2564 
เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP

สูตรเข็ม 1 และ 2
Astra Zeneca + Pfizer
Astra Zeneca + Astra Zeneca
Pfizer + Pfizer (เฉพาะอายุ 12-17 ปี)

กระตุ้นเข็ม 3
ฉีด Astra Zeneca

- Sinovac หรือ Sinopharm มากกว่า 2 เดือน
- หรือ Sinovac + Astra มามากกว่า 3 เดือน
ฉีด Pfizer
- Astra + Astra มากกว่า 6 เดือน

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เตรียมปากกาและน้ำดื่มมาเอง