guideubon

 

แสดงหลักฐานการรับวัคซีนโควิด ก่อนเข้าพื้นที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

แสดงหลักฐาน-วัคซีนโควิด-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ให้แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ ก่อนเข้าพื้นที่โรงพยาบาล ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

กรณีเข้ารับบริการ
หลักฐานแสดงว่ารับวัคซีนครบ
หรือ หนังสือรับรองผลตรวจโควิด-19 ว่าไม่พบเชื้อ 
ATK ภายใน 48 ชั่วโมง
RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง

กรณีเฝ้าผู้ป่วย
หลักฐานแสดงว่ารับวัคซีนครบ
และ หนังสือรับรองผลตรวจโควิด-19 ว่าไม่พบเชื้อ
ATK ภายใน 48 ชั่วโมง
RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง

ท่านสามารถแสดงหลักฐานจากระบบหมอพร้อม หรือ ติดต่อขอรับเอกสารการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

หากหลักฐานการฉีดวัคซีนไม่ขึ้นในระบบ 
ติดต่องาน IT ในเวลาราชการ
โทร 045-319200 ต่อ 1432,1433 

แสดงหลักฐาน-วัคซีนโควิด-02.jpg