guideubon

 

กาชาด เชิญเช่าบูชาเหรียญและรูปหล่อ "บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์"

บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์-01.jpg

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาขาดไทย ได้จัดสร้างสิ่งมงคลสักการะ "บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์" โดยการอุปถัมภ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บูชาเสริมมงคลชีวิต ให้สุขภาพดี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนทุนในการก่อสร้าง "อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า"

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดสร้าง "อาศรมหลวงตาชีวกโกมารภัจจ์" เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสัญลักษณ์ของความมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้ผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไป ได้เคารพสักการะ มาตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2520

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดสร้างเหรียญและรูปหล่อบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการการก่อสร้าง "อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า" 2 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขยายงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาค ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตแบบครบวงจร มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดการจัดสร้าง ดังนี้

- เหรียญรูปหยดน้ำ เนื้อทองคำ ร่วมบริจาคเงิน 40,000 บาท
- เหรียญรูปหยดน้ำ เนื้อเงิน ร่วมบริจาคเงิน 2,500 บาท
- รูปหล่อ เนื้อทองคำ เช่าองค์ละ 15,000 บาท
- รูปหล่อ เนื้อเงิน เช่าองค์ละ 1,500 บาท
- รูปหล่อ เนื้อทองแดง เช่าองค์ละ 199 บาท
- เหรียญรูปวงรี เนื้อทองแดง เช่าองค์ละ 99 บาท

บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์-02.jpg

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาเหรียญและรูปหล่อ "บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์" เข้าพิธีมังคลาภิเษก โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดบรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

การเช่าบูชา สามารถเช่าบูชาทาง ออนไลน์ และจัดส่งให้ภายใน 15 วัน หรือ สนใจเช่าบูชาด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนกลาง เช่าบูชาได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบถามโทร. 0 2263 9600 ต่อ 1852 ในวันและเวลาราชการ

ส่วนภูมิภาค เช่าบูชาเหรียญและรูปหล่อเนื้อทองแดง ได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511