guideubon

 

คลัสเตอร์งานบุญกฐิน วัดบ้านหนองทัพ อ.น้ำยืน

วัดบ้านหนองทัพ-01.jpg

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประกาศจากศูนย์ EOC อำเภอน้ำยืน ผู้ที่เดินทางไปร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดบ้านหนองทัพ ต.เก่าขาม ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2564 

ขอให้เข้ารับการตรวจเชิงรุกค้นหาเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดบ้านหนองทัพ (ยอดการตรวจประมาณ 200 ราย)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลน้ำยืน health for life 
โทร. 088-7142721 (คุณอภิเดช)
088-7100615 (คุณยุวดี)