guideubon

 

อุบลฯ ประกาศ กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ ขอให้หยุดงาน/หยุดเรียน รีบพบแพทย์

ขอให้หยุดงาน-หยุดเรียน-01.jpg

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาว:ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ขณะนี้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจำนวนมาก

ขอให้ประชาชนทุกท่านที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้หยุดงาน/หยุดเรียน และรีบไปพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้าน เพื่อตรวจโควิด-19 ทันที

ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 แบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด เร่งรัดการไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยสามารถ Walk In ไปรับบริการได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511