guideubon

 

อ.เขมราฐ มีกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม ทั้งโรงเรียนและหน่วยงานราชการ

โรงพยาบาลเขมราฐ-02.jpg

วันที่ 28 ตลุาคม 2564 เฟสบุ้คแฟนเพจ โรงพยาบาลเขมราฐ ประกาศประชาสัมพันธ์ ขณะนี้อำเภอเขมราฐ มีการติดเชื้อโควิด 19 มีกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม ได้แก่

- รร.บ้านเหนือ/นักเรียนที่เข้าค่าย วิทย์ คณิต อังกฤษ
- หน่วยงานราชการ ประปา ไปรษณีย์ ไฟฟ้า

ขอให้ประชาชนทุกท่านที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง สังเกตอาการหากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อยหอบ ให้มาตรวจได้ที่งานควบคุมโรค โรงพยาบาลเขมราฐ ในวันราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาลด้วยนะคะ

สอบถามเพิ่มเติม
งานควบคุมโรค 080-4778498