guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด พุธถึงศุกร์

สปส-พ-พฤ-ศ-01.jpg

หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แจ้งวันให้บริการในเดือนพฤศจิกายน  

เปิดให้บริการเฉพาะ วันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP (ติดหอนาฬิกา ตรงข้ามม.ราชภัฎอุบลฯ)

ผู้ที่มาไม่ตรงนัด/Walk in หากต้องการรับบริการ ให้เข้าบริการเฉพาะ วันพุธและพฤหัสบดี เท่านั้น

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เตรียมปากกาและน้ำดื่มมาเอง

สอบถาม 08.30-15.30 น.

กลุ่มงานสุขศึกษา
082-3628408 และ
095-3740850

งานประชาสัมพันธ์
082-9742520 หรือ
045-319288