guideubon

 

แจ้งเตือนคลัสเตอร์งานศพชุมชนหนองบก และวัดสรรณวารี

 

หนองบก-วัดวรรณวารี-01.jpg

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่ไปร่วมงานศพในชุมชนหนองบก ต.วารินชำราบ ระหว่างวันที่ 3-7ตุลาคม 2564 และไปร่วมงานศพที่วัดวรรณวารี ต.วารินชำราบ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน และงดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว