guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด

OTOP-Center-ฉีดวัคซีนโควิด-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีนัดอุบลพร้อม/หมอพร้อม ที่หน่วยฉีดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ไม่ว่าจะเข็มแรก หรือเข็มที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สอบถามได้ทุกวัน
เวลา 08.30 - 15.30 น.
กลุ่มงานสุขศึกษา
082-3628408,095-3740850
งานประชาสัมพันธ์
082-9742520, 045-319288

อบจ-อุบล-ซิโนฟาร์ม-วันแรก-03.jpg

อบจ-อุบล-ซิโนฟาร์ม-วันแรก-04.jpg