guideubon

 

เปิดศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี

ศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วม ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

ภายในงานมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมทั้งผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว

สำหรับศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นการยกระดับและบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม เปิดบริการตรวจสุขภาพ สุขาเคลื่อนที่ เรือท้องแบน กระสอบทราย เต้นท์ และรถ-เรือขนย้าย

พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตลอด 24 ชม. หมายเลขโทรศัพท์ 045-245500 หรือสายด่วน 199

ศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วม-02.jpg

ศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วม-03.jpg

ศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วม-04.jpg

ศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วม-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511