guideubon

 

ระเบียบปฏิบัติของผู้ที่จะร่วมงานปฏิบัติธรรม วัดหนองป่าพง

วันรำลึก-หลวงปู่ชา-06.jpg

ระเบียบปฏิบัติของผู้ที่จะร่วมงานปฏิบัติธรรม รำลึกหลวงปู่ชา สุภัทโท
วันที่ 12-17 มกราคม 2558 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราช จ.อุบลราชธานี

ห้ามซื้อขายภายในบริเวณเขตวัด

ห้ามเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด ประสงค์จะบริจาค เชิญที่ตู้บริจาคที่กองอำนวยการ หลังพิพิธภัณฑ์และที่โรงครัวกลาง

หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทาน ให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงานหน้าพิพิธภัณฑ์

หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทาน ควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์มาเอง

โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน 19.00 น

โรงทานทุกโรงทาน ติดแผ่นป้ายชื่อโรงทานรวมทั้งวัดสาขา ขนาดไม่เกิน 1x2 เมตร

โรงทานเมื่อแจกทานเสร็จแล้ว ควรรักษาความสะอาดภายในโรงทานให้เรียบร้อย และเก็บขยะออกไปภายนอกวัดด้วย

ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ให้ลงทะเบียนที่กองอำนวยการหลังพิพิธภัณฑ์

แม่ชีที่มาปฏิบัติธรรม ให้ไปลงทะเบียนที่สำนักชีเท่านั้น

อุบาสก เครื่องแต่งกายสีขาว อุบาสิกา เครื่องแต่งกายสีขาวและผ้าถุงสีขาว

ผู้มาปฏิบัติธรรม รับประทานอาหารเช้าหลังเวลา 06.30 น และควรงดรับอาหารหลังเวลา 12.00 น

งดใช้โฟมใส่อาหารแจกทาน ควรใช้ใบตองหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้

คณะกรรมการวัดหนองป่าพง

วันรำลึก-หลวงปู่ชา-07.jpg

วันรำลึก-หลวงปู่ชา-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511