guideubon

 

แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง พื้นที่เตรียมพร้อมอพยพ พร้อมเบอร์โทร

แจ้งเตือน-น้ำล้นตลิ่ง-01.jpg

จากสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. วัดระดับน้ำได้ +112.05 ม.ทรก. (7.05 เมตร) สูงกว่าระดับตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ ที่ +112.00 ม.รทก. (7.00 เมตร) น้ำล้นตลิ่ง 5 เซนติเมตร

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่เตรียมพร้อมอพยพ ดังนี้

อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
- เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร.045-246060-3
- เทศบาลเมืองแจระแม โทร.045-841624
- เทศบาลตำบลปทุม โทร.045-244285
- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โทร.045-251676

อำเภอวารินชำราบ
- เทศบาลเมืองวารินชำราบ โทร.045-269680
- เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โทร.045424161
- องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง โทร.045-451686
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โทร.045855441
- องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โทร.045-855255

อำเภอสว่างวีระวงศ์
- เทศบาลตำบลท่าช้าง โทร.045-210420

แจ้งเตือน-น้ำล้นตลิ่ง-02.jpg

การติดต่อสื่อสาร และขอความช่วยเหลือ
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-344635-7 สายด่วน 1784
- ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบล โทร.045-254827
- โครงการชลประทานอุบลราชธานี โทร.045-245320
- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โทร.045-244189
- สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี โทร.045-254621
- มณฑลทหารบกที่ 22 โทร.045-322009