guideubon

 

ร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยบูชารำลึก หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง

วันรำลึก-หลวงปู่ชา-02.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2535 เป็นวันที่หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้ละสังขาร ซึ่งตรงกับวันครู ถัดมาอีก 1 ปี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (หลวงปู่ชา สุภัทโท) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ และพสกนิกรชาวอุบลราชธานี อย่าง หาที่สุดมิได้

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม ของทุกปี โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก สำหรับปี พ.ศ.2558 มีกำหนดการดังนี้

วันรำลึก-หลวงปู่ชา-01.jpg

วันที่ 12 มกราคม 2558

เวลา 09.00 น - ลงทะเบียน - จัดที่พักตามจุดที่คณะกรรมการจัดให้ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใฝ่ต่อการปฏิบัติธรรม
เวลา 14.00 น - ดูแลปัดกวาดที่พักให้สะอาดเรียบร้อย สรงนํ้า อาบนํ้า
เวลา 16.00 น - ฉันนํ้าปานะ เดินจงกรม
เวลา 17.45 น. - สัญญาณระฆัง 
เวลา 19.00 น - ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
เวลา 21.00 น - สมาทานศีล 8 ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 22.00 น - พักผ่อน

วันที่ 13-15 มกราคม 2558

เวลา 02.45 น - สัญญาณระฆัง
เวลา 03.15 น - ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ 
เวลา 05.00 น - ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
เวลา 05.30 น - ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตร
เวลา 06.00 น - อุบาสก อุบาสิกาเดินจงกรม
เวลา 08.00 น - รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณรรับและฉันภัตตาหาร
เวลา 10.00 น - ล้างบาตร รวมกันฉันที่โรงฉันฟังโอวาท กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม
เวลา 12.00 น - พักผ่อน
เวลา 13.00 น - สัญญาณระฆัง พระภิกษุ สามเณรนั่งสมาธิ รวมกันที่อุโบสถ อุบาสก /อุบาสิกา รวมนั่งสมาธิที่ธรรมศาลา
เวลา 14.00 น - ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 15.00 น - ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำกิจส่วนตัว
เวลา 16.00 น - รวมกันเดินจงกรม
เวลา 17.45 น. - สัญญาณระฆัง 
เวลา 19.00 น - ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
เวลา 20.00 น - นั่งสมาธิภาวนา 
เวลา 21.00 น - ฟังพระธรรมเทศนา 
เวลา 22.00 น - พักผ่อน

วันรำลึก-หลวงปู่ชา-03.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2558

เวลา 02.45 น - สัญญาณระฆัง
เวลา 03.15 น. - ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น - ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
เวลา 05.30 น - ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตร
เวลา 06.00 น - อุบาสก อุบาสิกาเดินจงกรม
เวลา 08.00 น - รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณรรับและฉันภัตตาหาร
เวลา 10.00 น - ล้างบาตร รวมกันฉันที่โรงฉันฟังโอวาท กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม
เวลา 12.00 น - พักผ่อน
เวลา 13.00 น - สัญญาณระฆัง พระภิกษุ สามเณรนั่งสมาธิ รวมกันที่อุโบสถ อุบาสก /อุบาสิกา รวมนั่งสมาธิที่ธรรมศาลา
เวลา 14.00 น - ฟังพระธรรมเทศนา (ตามมติที่ประชุมแยกอบรมพระเณร กับอุบาสก อุบาสิกา ต่างหาก)
เวลา 15.00 น - จัดแถวพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกาพร้อมด้วยดอกไม้ ธูปเทียนจากธรรมศาลา สู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเณร ทำประทักษิณรอบเจดีย์ 3 รอบ เสร็จ ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน
เวลา 17.00 น - พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.00 น - สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น
เวลา 20.00 น - นั่งสมาธิภาวนาร่วมกัน
เวลา 21.00 น - ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

วันรำลึก-หลวงปู่ชา-04.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2558

เวลา 05.30 น - ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตร
เวลา 08.00 น - ทำพิธีเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระ กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณรรับและฉันภัตตาหาร
เวลา 09.00 น - ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระเลิกพร้อมกันแยกย้ายกลับอาวาสตามปกติ

หมายเหตุ :

ตามมติที่ประชุมแยกอบรมพระเณร กับอุบาสก อุบาสิกา ต่างหาก
กำหนดการจะใช้อย่างนี้ทุกปี และอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511