guideubon

 

เดินทางเข้าอุบลฯ ไม่ต้องกักตัว ถ้าได้รับวัคซีนตามเงื่อนไข

เข้าอุบล-ฉีดวัคซีนแล้ว-01.jpg

วันที่ 1 กันยายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับการปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยยึดหลักคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 35972/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวทางปฏิบัติสรุปได้ดังนี้

- ลงทะเบียน และรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ
- หรือลงทะเบียนผ่าน QR-code ฮักอุบล
- ต้องกักตัวเองที่บ้าน (Home Quarantine) 14 วัน และห้ามออกนอกสถานที่กักตัว

- ไม่ต้องกักตัว หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน Aztra Zeneca : 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) หรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือมีผลตรวจโควิด-19 วิธีการตรวจ RT-PCR หรือ Antigen Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

เข้าอุบล-29-36-กักตัว-P01.jpg
เข้าอุบล-29-36-กักตัว-P02.jpg
เข้าอุบล-29-36-กักตัว-P03.jpg
เข้าอุบล-29-36-กักตัว-P04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511