guideubon

 

รวมเบอร์โทร - แชทไลน์ แจ้งไฟฟ้าดับ จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งไฟฟ้าดับ-อุบล-01.jpg

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าดับ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถแจ้งได้ที่ Call Center 1129 

นอกจากเบอร์คอลเซ็นเเตอร์แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งพื้นที่ให้บริการและแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็น 4 แห่ง ผู้ใช้ไฟสามารถโทรแจ้งได้โดยตรง ดังนี้

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 045-316566
อำเภอเขื่องใน 045-223021
อำเภอม่วงสามสิบ 045-489149
อำเภอตาลสุม 045-427124
อำเภอเหล่าเสือโก้ก 045-316566
อำเภอดอนมดแดง 045-316566

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม
อำเภอเดชอุดม 045-361482,045-282988
อำเภอนาเยีย 045-421244
อำเภอน้ำขุ่น 045-361482,045-282988
อำเภอนาจะหลวย 045-379088
อำเภอบุณฑริก 045-376088
อำเภอน้ำยืน 045-371088
อำเภอทุ่งศรีอุดม 045-307138

3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ 045-396055
อำเภอพิบูลมังสาหาร 045-441191
อำเภอสว่างวีระวงศ์ 045-251650
อำเภอโขงเจียม 045-351231
อำเภอสิรินธร 045-366066
อำเภอสำโรง 045-303032

4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล
อำเภอตระการพืชผล 045-481197
อำเภอโพธิ์ไทร 045-496077
อำเภอกุดข้าวปุ้น 045-484032
อำเภอเขมราฐ 045-491219,045-491511
อำเภอศรีเมืองใหม่ 045-399115
อำเภอนาตาล 045-491219,045-491511

หากผู้ใช้ไฟ มีบัญชีไลน์ส่วนตัวแล้ว ไกดฺแุบลแนะนำให้เข้ากลุ่มแชทไลน์ของการไฟฟ้าอุบลฯ ครับ พิมพ์แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องผ่านไลน์ได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ดูแลตลอด

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
(เฉพาะ อ.เมืองอุบลราชธานี, อ.เขื่องใน, อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี)

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
(เฉพาะ อ.วารินชำราบ, อ.สำโรง, อ.สว่างวีระวงค์ จ.อุบลราชธานี)

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
(เฉพาะ อ.พิบูลมังสาหาร, อ.โขงเจียม,อ.สิรินธร จ.อุบล)

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
(เฉพาะ อ.ตระการพืชผล, อ.ศรีเมืองใหม่, อ.โพธิ์ไทร, อ.กุดข้าวปุ้น)

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
(เฉพาะ อ.เดชอุดม, อ.นาเยีย, อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบล)