guideubon

 

ถนนราชบุตร หน้าอนุบาลอุบลถึงโต้รุ่ง เดินรถสวนทางกันได้แล้ว

ปรับผังจราจร-ถนนราชบุตร-01.jpg

ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถ จากช่องทางเดินรถทางเดียว เป็นให้เดินรถสวนทางกันได้ ดังนี้

1. ถนนราชบุตร หน้า รร.อนุบาลอุบลฯ ถึง ตลาดโต้รุ่งทุ่งศรีเมือง
2. ถนนศรีณรงค์ (หน้าศาลหลักเมือง)

การจอดรถ จากจอดรถแนวทะแยง เป็นจอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย บริเวณด้านข้าง รร.อนุบาลอุบล ( ถนนพโลรังฤทธิ์) และบริเวณด้านหน้า รร.อนุบาลอุบล (ถนนราชบุตร) พร้อมยกเลิกเลนจักรยาน

ห้ามจอดรถ บริเวณเส้นแบ่งช่องการจราจร (กลางถนน) ถนนศรีณรงค์ (หน้าศาลหลักเมือง) เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจร

ปรับผังจราจร-ถนนราชบุตร-02.jpg

ประสบอุบัติเหตุ ต้องการความช่วยเหลือ หรือแจ้งปัญหาการจราจร โทร.191, 045-254621

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511