guideubon

 

รพ.50พรรษาฯ เปิดช่องทางการเข้ารับบริการ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในอุบลฯ

โรงพยาบาลสงฆ์-ภาคอีสาน-50พรรษา-01.jpg

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (รพ.สงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เปิดให้บริการ ช่องทางการเข้ารับบริการ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดอุบลราชธานี

กรณีพระภิกษุ สามเณรเจ็บป่วย
ในเวลาราชการ ติดต่อคุณศักดา ชาภูธร
โทร 094-5348942
หรือ 045-319300 ต่อ 2911

กรณีพระภิกษุ สามเณร เจ็บป่วย
นอกเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 061-0289601
หรือ 045-319330

หมายเหตุ
กรณีเจ็บป่วยภายในจังหวัดอุบลราชธานี หากพระภิกษุ สามเณร ที่มีความประสงค์เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทางโรงพยาบาลมีบริการรับ-ส่งพระภิกษุสามเณร ตามความเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โรงพยาบาลสงฆ์-ภาคอีสาน-50พรรษา-02.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาร โรงพยาบาล ๕0 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์ พุทรสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕0 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566

ด้วย วัดป่าศรีแสงธรรม อำเกอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้ากาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาร แล:โอกาสอันดี จ:ได้ร่วมถวายการบำบัดรักชาฟื้นฟูดูแล สุขภาพพระภิกชุสงฆ์ ยังประโยชน์แก่พระพุทรศาสนาสืบต่อไป

ขออำนาจกุศลทานบารมี ที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ อำนวยผลให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริ ญ งอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานทอญ

บัญชีสำหรับโอนร่วมทำบุญ
ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม
ชื่อบัญชี วัดป่าศรีแสงธรรม (ผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ)
เลขที่บัญชี 338-0-51108-0
กองละ 999 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
อนุโมทนาบัตร ส่งสลิปการโอน ID Line : mariko_kea
ติดต่อสอบถาม 095-6214533