guideubon

 

รพ.50พรรษาฯ ประกาศเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ

50พรรษา-เยี่ยมต้องรับวัคซีน-01.jpg

โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประกาศมาตรการ "50 PANSA. ร่วมใจ ปลอดภัยโควิด" 

งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี
แนะนำเยี่ยมโดยใช้ Video call
แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าเยี่ยม ต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ

หากไม่เคยฉีดวัคซีน ท่านสามารถเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนเข็มแรก ได้ที่ โรงพยาบาล สำหรับผู้รับบรีการ

50พรรษา-เยี่ยมต้องรับวัคซีน-02.jpg

50พรรษา-เยี่ยมต้องรับวัคซีน-03.jpg