guideubon

 

ปิดให้บริการ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ รพ.50พรรษาฯ พบผู้ป่วยโควิดฯ

50พรรษา-ปิดหอผู้ป่วยสงฆ์-01.jpg

โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประกาศขอปิดให้บริการ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 (จะประกาศเปิดบริการ ให้ทราบภายหลัง)

งดเยี่ยมทุกกรณี!!

50พรรษา-ปิดหอผู้ป่วยสงฆ์-02.jpg

กรณีผู้มารับบริการในสถานที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2564 ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2เมตร ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ  

สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หมายเลข 064-3653924

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511