guideubon

 

เชิญร่วมทำบุญ โครงการอุปสมบทหมู่ชาวศรีลังกา-ไทย จำนวน 50 รูป

อุปสมบทหมู่-ศรีลังกา-ไทย-วัดป่าสว่างวีรวงศ์-01.jpg

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในโครงการ อุปสมบทหมู่ชาวศรีลังกา-ไทย จำนวน 50 รูป ระหว่างวันที่ 5-20 ธันวาคม 2561 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อ.สว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการอุปสมบท

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

เวลา 04.00 น. ทำพิธีปลงผมนาค
เวลา 13.00 น ซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท

อุปสมบทหมู่-ศรีลังกา-ไทย-วัดป่าสว่างวีรวงศ์-02.jpg

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

เวลา 07.00 น. เจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. เข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดป่าสว่างวีรวงศ์
ประธานฝ่ายสงฆ์ : พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)

อุปสมบทหมู่-ศรีลังกา-ไทย-วัดป่าสว่างวีรวงศ์-03.jpg

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

เวลา 06.00 น. ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับพระอาคันตุกะจากประเทศศรีลังกา จำนวน 50 รูป ณ บริเวณหน้าตลาดใหม่บ้านดู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.091-0528603 และ 091-8271537

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511