guideubon

 

ไทม์ไลน์ห้างแม็คโคร วารินฯ วันที่ 5-9 ต.ค.64 สังเกตอาการตนเองด้วย

แม็คโครวาริน-5-9-ตุลาคม-01.jpg

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่ซื้อสินค้าจากห้างแม็คโคร สาขาวารินชำาราบ จังหวัดอุบลฯ ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2564

- ผู้ที่ซื้ออาหารสดไปปรุงประกอบอาหาร สามารถรับประทานได้ตามปกติ แต่ขอให้ปรุงให้สุก สะอาด

- ผู้เข้าไปในห้วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะแผนกอาหารสด ร้านในบริเวณห้างฯ และแผนกสินค้าด้านในทุกแผนก เฝ้าระวังตนเองอย่างเข้มข้น ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน และงดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เที่ยวข้อง ได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว