guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง 5 ธันวา และงานราตรีสโมสร 8 ธ.ค.57

วันพ่อแห่งชาติ-ราตรีสโมสร-อุบล-01.jpg

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา ในัวนที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสมามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานราตรีสโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 5 ธันวาคม 2557

เวลา 06.30-07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณมณฑลพิธี สนามทุ่งศรีเมือง

เวลา 08.30-10.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร / พิธีวันชาติไทย / พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี / พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เวลา 16.30-20.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

วันพ่อแห่งชาติ-ราตรีสโมสร-อุบล-02.jpg

วันที่ 8 ธันวาคม 2557

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป งานราตรีสโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

  • การแสดงดนตรีสากล บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ / ชุดรำอุบลราชธานี
  • หัวหน้าส่วนราชการ ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดฯ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมดื่มถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
  • จุดพลุเฉลิมพระเกียรติ
  • การแสดงการร้องเพลงหมู่ เพลงพระราชนิพนธ์ ของส่วนราชการผู้แทนกระทรวงต่างๆ

วันพ่อแห่งชาติ-ราตรีสโมสร-อุบล-03.jpg