guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดงานประเพณีลอยกระทง 5-6 พ.ย.57 ที่ลานไทร

ลอยกระทง-ราชภัฏอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานไทร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบไป

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานไทร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางความคิด และความสามารถในการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง ซุ้มกิจกรรม กระทงยักษ์ และนางนพมาศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบไป