guideubon

 

อุบลฯ ขอความร่วมมือ งดออกนอกเคหสถาน 5 ทุ่ม ถึงตี 4

งดออกนอกเคหสถาน-5ทุ่ม-ตี4-01.jpg

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา ห้าทุ่มถึงตีสี่ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป้นต้นไป

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี งดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ในวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

งดออกนอกเคหสถาน-5ทุ่ม-ตี4-02.jpg