guideubon

 

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ทำบุญตักบาตร-วันพ่อแห่งชาติ-2562.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้

ทำบุญตักบาตร-วันพ่อแห่งชาติ-2562-01.jpg

เวลา 07.00 น.
พิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร/ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง จิตอาสาพระราชทาน ชุดจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ชุดผ้าหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

เวลา 09.00 น.
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร/ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง จิตอาสาพระราชทาน ชุดจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชุดเครื่องแบบตามสังกัด และประชาชนทั่วไปชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ทำบุญตักบาตร-วันพ่อแห่งชาติ-2562-02.jpg

จึงขอเชิญประชาชนร่วมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน