guideubon

 

หมอจีนอาสา ฝังเข็มฟรี ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.พ.60 บ้านหนองบ่อ อุบลฯ

หมอจีนอาสา-ฝังเข็มฟรี-อุบล-01.jpg

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมกับ ทีมหมอจีนอาสา จัดโครงการออกหน่วยฝังเข็ม โดยวัตถุประสงค์ เพื่อดูแล รักษา และให้คำแนะนำผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างทั่วถึง กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพและเป็นการเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

กำหนดการออกหน่วย ครั้งที่ 5 วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ วัดบูรพาพิสัย บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประชาชนเขตตำบลหนองบ่อ และตำบลใกล้เคียง สามารถเข้ารับบริการได้ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเพื่อเป็นการสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย