guideubon

 

กำหนดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 วันที่ 19-21 ก.พ.63

 กศน-เกมส์-ครั้งที่5-กำหนดการแข่งขัน-01.jpg

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30-16.30 น. แข่งขันกีฬารอบแรกของกีฬาแต่ละประเภทตามสูจิบัตรการแข่งขัน (สนามที่ 1)

1) กรีฑา(ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา) สนามกรีฑา รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

2) วอลเลย์บอลนักศึกษา (ชาย-หญิง) สนามกีฬา รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (สนามที่ 2)

3) เซปักตะกร้อนักศึกษา (ชาย-หญิง) สนามกีฬา รร.กีฬาจังวัดอุบลราชธานี (สนามที่ 3)

4) เซปักตะกร้อครู (ชาย-หญิง) สนามกีฬา รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (สนามที่ 3)

5) ฟุตบอลนักศึกษาชาย สนามกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (สนามที่ 7)

6) ฟุตบอลครูชาย สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สนามที่ 4)

7) วอลเลย์บอลครู (ชาย-หญิง) โรงยิมเนเซียม มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สนามที่ 5)

8) เปตองนักศึกษา (ชาย-หญิง) สนามเปตองสวนนก มหาวิทยลัยราภัฏอุบลรชรนี (สนามที่ 6)

9) เปตองครู (ชาย-หญิง) สนามเปตองสวนนก มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สนามที่ 6)

10) กอล์ฟ สนามกอล์ฟกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี (สนามที่ 8)

งานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬา "พลังรัก พลังสามัคคี ONIE GAMES ครั้งที่ 5" ณ สนามทุ่งศรีgมือง จังหวัดอุบลราชธานี (สนามที่ 9)

กศน-เกมส์-อุบล-03.jpg

20 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30-13.00 น. แข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศของกีฬา/กรีฑา แต่ละประเภท ตามสูจิบัตรการแข่งขัน

13.30-14.30 น. รวมขบวนพาเหรดนักกีฬาของทุกภาค
จุดที่ 1 วิทยลัยเทคนิคอุบลราขธานี
จุดที่ 2 สนง กศน. จังหวัดอุบลราขรานี และ
จุดที่ 3 สนาม สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14.30-1730น. ขบวนพาเหรด นักกีฬาเคลื่อนขบวนเช้าสู่สนามแข่งชันตามเส้นทางกำหนด

18.0-0.0 น. พิธีเปิดการแข่ขันกีพา "กศน.เกส์ ครั้งที่ 5" ณ สนามกีฬา รร.กีฬาจังหวัตอุบลราชธานี

กศน-เกมส์-ครั้งที่5-03.jpg

21 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30-13.00 น. แข่งขันกีฬา/กรีฑา รอบชิงชนะเลิศ แต่ละประเภท ณ สนามกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

13.00-15.00 น. แข่งขันฟุตบอลครูชาย รอบชิงชนะเลิศ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราขธานี

15.00-16.30 น. แข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ทีม ONIE UNITED กับ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี

16.30-17.30 น. พิธีปิดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5" ณ สนามกีฬา รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

เดินทางกลับภูลำเนาโดยสวัสดิภาพ 17.30 น.

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม