guideubon

 

ผู้ที่ไปตลาดบุ่งหวาย วารินฯ วันที่ 5-13 ต.ค.64 สังเกตุอาการตนเองด้วย

ตลาดบุ่งหวาย-01.jpg

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศแจ้งผู้ที่ไปตลาดบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน และงดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปิดสถานที่เพื่อทำความสะอาด และกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว