guideubon

 

เชิญเที่ยวงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุบล

วัฒนธรรม-ศาสนา-วิทยาศาสตร์-อุบล.jpg

ขอเชิญเที่ยวชมงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้แก่เด็กอุบลราชธานี” ครั้งที่ 14 วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานมากมาย

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต กำหนดจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้แก่เด็กอุบลราชธานี” ครั้งที่ 14 วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เพื่อสร้างเด็กไทยให้มีความฉลาดรอบรู้อย่างมีคุณธรรม อีกทั้งเพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่เยาวชนไทย ตลอดจนให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชนบท ได้รับการปลูกฝังให้มีความกตัญญู ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอดจนเสริมสร้างเด็กและเยาวชนได้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการใช้พุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม เช่น

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะนาฎยศาลา (โจหลุยส์) หุ่นละครเล็กโปงลางปะทะกลองยาว ตลาดนัดภูมิปัญญา นิทรรศการเรือไทย ศิลปะแห่งสายน้ำ ภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติ ,

กรมการศาสนา จัดแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ เกมคุณธรรม มุมสงบพบพระ,

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มารยาทไทย หมอภาษา เกมสีขาว,

กรมศิลปากร จัดสาธิตการช่างสิบหมู่ งานปั้น งานแกะสลักงานลงรักปิดทอง สาธิตจารโบราณ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จัดรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่,

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการแสดงละครใบ้เบเบี้มายด์/ระบบศพจากสวนโมกข์ ตลาดนัดศิลปะ วาดภาพระบายสี นิทรรศการภาพศิลปะ,

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา มหัศจรรย์คณิตปริศนา การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์,

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง การระงับอัคคีภัยในครัวเรือน นิทรรศการสาธารณภัย การขับขี่ปลอดภัย

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเด็กไทยร่วมใจลดโลกร้อน นิทรรศการ ป่ายั่งยืน ประชาชนได้ประโยชน์,

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดนิทรรศการ พลังงานกับชีวิตพอเพียง เพื่อโลกเรา เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงด้วยแรงคน ชุดสาธิตอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดไฟ ใส่ใจสุขภาพด้วยจักรยานสูบน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์,

กรมทรัพยากรน้ำ จัดแสดงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ,กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีภัยพิบัติ จัดแสดงนิทรรศการภับพิบัติ,

โรงพยาบาลรามาธิบดี อบรมเพศศึกษา

บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด จัดแสดงนิทรรศการผลิตเคมีปิโตรเลียม การสัมมนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดอุบลราชธานี

จึงขอเชิญชวนร่วมชมงาน“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้แก่เด็กอุบลราชธานี” ครั้งที่ 14 วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี โดยทั่วกัน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511