guideubon

 

พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีพิธีเปิด พระอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงศ์ ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 3564 (แรม 7 ค่ำ เดือน 5) เวลา 09.39 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ้ายฆราวาส

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

จารึกที่บริเวณฐานพระอนุสาวรีย์ มีข้อความว่า

พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลอิสาณ พ.ศ.2436 - 2453

พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 37 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 3 ในเจ้าจอมมารดาพึ่ง ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2400

ในช่วงเวลา 17 ปี (พ.ศ.2436-2453) ที่ท่านทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลอิสาณ ได้ประทับอยู่ที่เมืองอุบลราชธานี ทรงปกครองดูแลพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี (รวม ยโสธร อำนาจเจริญ : ปัจจุบัน) ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาพสินธุ์ เป็นคุณอเนกอมันต์ ทั้งการปกครอง การดูแลป้องกันพระราชอาณาจักร การสื่อสารคมนาคม การยุติธรรม การศึกษา การทำนุบำรุงคาสนา ประเพณี เป็นอาทิ

ก่อนเดินทางกลับไปรับตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงวัง ที่กรุงเทพมหานคร พระองค์พร้อมคณะญาดิได้เสียสละมอบที่ดินหลายแปลง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของชาวอุปลราชธานี ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของส่วนราชการหลายหน่วยงาน และเป็นสถานที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เท่าทุกวันนี้

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่บ้าน ชุมชนในเขต 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ต่างสำนึกในพระคุณูปการ ที่ทรงวางรากฐานความเจริญในดินแดนแถบนี้ จึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ไว้ ณ ใจกลางเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมบายน พ.ศ.3564 เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะ และรำลึกถึงพระเกียรติคุณ

พระองค์สิ้นพระชนม์ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2465 พระชันษา 65 ปี ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง และเสนาบดีที่ปรึกษาในรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นต้นราชสกุล "ชุมพล"

สำหรับพระรูป กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทำพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่พระอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.59 น. มีภาพกิจกรรม ดังนี้

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-04.jpg

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-05.jpg

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-06.jpg

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-07.jpg

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-08.jpg

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-09.jpg

ยกพระรูป-สรรพสิทธิประสงค์-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511