guideubon

 

สืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

วันเพ็ญเดือนห้า-วัดมหาวนาราม-01.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม และนายวิรอด ไชยพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมเที่ยวเมืองรอง สืบสานงานบุญประเพณี “ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” วัดมหาวนาราม

วันเพ็ญเดือนห้า-วัดมหาวนาราม-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ต้องการส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีวัดกว่า 2,000 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและบุญประเพณีสำคัญที่เกิดจากศาสนวัตถุ คือ องค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเมืองอุบลราชธานี ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารให้ชนรุ่นหลังและผู้มาเยือนได้กราบสักการะ ในช่วงเทศกาลบุญเดือนห้า บุญสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง กำหนดจัดขึ้นในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี

วันเพ็ญเดือนห้า-วัดมหาวนาราม-03.jpg

 

ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น

วันที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น. ประกวดงานใบตองประเภทขันหมากเบ็ง

วันที่ 27 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น. พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และเปลี่ยนผ้าสไบทิพย์ กลางคืนมีการแสดงมหรสพ การแสดงจากศิลปินท้องถิ่น โปงลาง และหมอลำ

วันที่ 28 มีนาคม 2564
เวลา 15.00 น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำมูล และแห่ขบวนพระเวสสันดรเข้าเมือง

วันที่ 29 มีนาคม 2564
เวลา 03.00 น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน การแสดงเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พิธีรับคณะกัณฑ์ต้นจากคุ้มวัดต่างๆ

จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานบุญประเพณี ปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2564 ณ วัดมหาวนาราม พระอารมหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันเพ็ญเดือนห้า-วัดมหาวนาราม-04.jpg

วันเพ็ญเดือนห้า-วัดมหาวนาราม-05.jpg

วันเพ็ญเดือนห้า-วัดมหาวนาราม-06.jpg

วันเพ็ญเดือนห้า-วัดมหาวนาราม-07.jpg

วันเพ็ญเดือนห้า-วัดมหาวนาราม-08.jpg